top of page

Գլենդելի արտակարգ իրավիճակների հեռախոսահամարները

Ոստիկանություն: 818-548-4911

Հրշեջ ծառայություն: 818-956-4800

Գլենդելի ջրի և էլէկտրոէներգիայի արտակարգ իրավիճակների հեռախոսահամար: 818-548-2011

Հանրային աշխատանքների բաժնի արտակարգ իրավիճակների հեռախոսահամար: 818-548-3950

Գլենդելի քաղաքապետարանի հեռախոսահամարները

My Glendale City News: 818-548-4844

Շինությունների ապահովության և թույլտվության բաժին: 818-548-3200

Քաղաքապետարանի Քարտուղար: 818-548-2090

Հանրային Ծառայություններ և Այգիներ: 818-548-2000 

Հրշեջ ծառայություն: 818-548-4814

Գլենդելի ջրի և էլէկտրոէներգիայի հաճախորդների սպասարկում: 818-548-3300

Բնակարանային բաժին: 818-548-3936

Մարդկային ռեսուրսներ: 818-548-2110

Աղբի և աղբահանման բաժին:  818-548-3916

Թաղամասային ծառայություններ: 818-548-3700

Նախագծման բաժին: 818-548-2140

Համայնքային զարգացման բաժին: 818-548-2060

bottom of page