top of page

Գլենդելի քաղաքային խորհուրդը աջակցում է օրենսգրքի փոփոխություններին, որպեսզի ստեղծվեն հավելյալ մատչե


Նոյեմբերի 13-ի Գլենդելի քաղաքային խորհրդի և Գլենդելի բնակարանային իշխանության համատեղ հանդիպման ժամանակ քաղաքային խորհրդի անդամները աշխատակազմին հանձնարարել են, որպեսզի սկսեն քաղաքային օրենսգրքի գոտիավորման կոդի փոփոխություններ կատարելու գործընթացը և ներառեն ներգրավված գոտիավորման օրինագիծը, փոխարժեքի մասին որոշումները, կապի վճարները, և մատչելի բնակարանային բացառության փոփոխություններ զբոսայգիների և գրադարանների ազդեցության վճարներից:

Խորհուրդը աշխատակազմին հանձնարարել է, որպեսզի նախքան խորհրդի հաշվի առնելը, այս նոր օրինագիծը ներկայացնեն պլանավորման հանձնաժողովին վերանայման և առաջարկների համար:

Այս օրինագիծը կկիրառվի ամբողջ քաղաքով մեկ վարձու և սեփական բնակարանային նախագծերի վրա, որոնք կունենան 5 կամ ավելի բնակարաններ: Այն կպահանջի, որ այլ-շուկայական գներով վարձակալության նախագծի ընդհանուր բնակարանների 15% -ը մատչելի լինի: Այլ շուկայական գներով սեփականության նախագծի դեպքում, բնակարանների 11% -ը պետք է մատչելի լինի:

Այս օրինագիծը կկարգավորի մատչելիության մակարդակը, այն եկամուտի մակարդակը, որը ընտանիքները պետք է վաստակեն, որպեսզի կարողանան ապրել մատչելի բնակարանում: Վարձու նախագծերի համար այն կլինի Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի միջին եկամուտի մինչև 80 տոկոսը, և սեփական նախագծերի համար մինչև 120 տոկոսը՝ ինչպես սահմանված է ԱՄՆ-ի տնային և քաղաքաշինության վարչության կողմից:

Այս օրինագիծը կպարտադրի 55 տարի մատչելիության ժամանակահատված վարձու և սեփական ներգրավված բնակարանների համար:

Օրինագծի համաձայն, ներգրավված բնակարանները և շուկայական մակարդակը պետք է լինեն համեմատելի չափի, ննջասենյակների, դիզային, որակի, մշակվածության և վերջավորությունների հետ: Կա մի բացառություն, որը հնարավորություն է տալիս զարգացնողներին կառուցել շուկայական բնակարաններից փոքր բնակարաններ: Այս հնարավորությունից օգտվելու համար, կառուցողը պետք է տրամադրի 20 տոկոս մատչելի բնակարաններ վարձու նախագծերի համար և 15 տոկոս սեփական ծրագրերի համար:

Կառուցողը հնարավորություն ունի նաև տրամադրելու ներգրավված բնակարաններ հիմնական նախագծից մինչև մեկ մղոն հեռավորության վրա: Ներգրավված բնակարանները կարող են նաև տրամադրվել գույություն ունեցող բնակելի շենքի ձեռքբերման և վերականգնման միջոցով այն պայմանով, որ կապահովվեն որոշակի նախապայմաններ: Այս օրինագիծը չի կիրառվի այն վարձու և սեփական նախագծերի վրա, որոնք ձեռք են բերել պատշաճ կերպով տրամադրված շենքի թույլտվությունը մինչ այս օրինագծի ընդունումը:

Փոխարժեքի վճարային բանաձևը հնարավորություն կտա կառուցողներին վճարել գումար մի քանի մատչելի բնակարաններ տրամադրելու փոխարեն: Այս վճարը կլինի տարբեր՝ կախված վարձու կամ սեփական բնակարանների քանակից և հիմնված կլինի ընդհանուր կառուցվող տարածքի արժեքի վրա: Վճարների ցուցակը կարող եք տեսնել նոյեմբերի 13-ին ներկայացված զեկույցում:

Կապի վճարը կսահմանվի 4 դոլար մեկ քառակուսի ֆուտի համար և պարտադիր կլինի արդյունաբերական զարգացումների համար ամբողջ քաղաքով մեկ: Արդյունաբերական շինությունները: 1250 քառակուսի ֆուտ կամ պակաս տարածք ունեցող արդյունաբերական շինությունները, որոնք օգտագործվում են որպես հյուրանոցներ կամ մեքենաների վաճառատեղիներ, կկազմեն բացառություն: Այն արդյունաբերական տարածքները, որոնք որոնք ձեռք են բերել պատշաճ կերպով տրամադրված շենքի թույլտվությունը մինչ այս օրինագծի ընդունումը, նույնպես կլինեն բացառություն:

Քաղաքային խորհուրդը և Գլենդելի բնակարանային իշխանությունը հաշվի են առել և քննարկել են այս օրինագծի փոփոխությունները այս տարվա օգոստոսի 14-ին, սեպտեմբերի 18-ին և նոյեմբերի 13-ին: Այս օրինագծի մասին զեկույցները և այս հանդիպումներից խորհրդի կողմից տրամադրված ուղղորդումները կտեղեկացնեն գոտիավորման մասին օրենսգրքի փոփոխությունների նախապատրաստման մասին:


留言


bottom of page