top of page

Եղեք խելացի, մասնակցեք հարցմանը և շահեք Amazon-ի նվեր քարտ

«Եղեք խելացի փողոցներում, Գլենդել» արշավը ցանկանում է լսել Ձեր կարծիքը համայնքում հետիոտների անվտանգության վերաբերյալ: Մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքի բնակիչները և այգելուները իրենց ապահով զգան, երբ կշրջեն մեր գեղեցիկ քաղաքով: Լրացրեք հարցումը, որը Ձեզ հնարավորություն կտա շահելու Amazon-ի 100 դոլարի նվեր քարտ: Հարցումը լրացնելու համար այցելեք http://www.glendaleca.gov/government/departments/community-development/urban-design-mobility/glendale-walks/pedestrian-safety-survey


Comments


bottom of page