top of page

Տոնեք երկրի օրը էկո-հերոս ցուցադրման ժամանակ


Դա թռչուն է: Դա ինքնաթիռ է: Ոչ, դա Երկրի օրն է: Եվ միակ հերոսը այստեղ դուք եք: Դարձեք սուպեր-հերոս Էկո-հերոս ցուցադրման ժամանակ, որը տեղի կունենա Փասիֆիք համայնքային կենտրոնում ապրիլի 15-ին կեսօրվա ժամը 2-ից 4-ը: Փաթեթավորեք զրոյական թափոնների խնջույք և տոնեք 2018թ-ի Երկրի օրը, երաժշտության հիման վրա ելույթներով, որոնք զվարճալի են ողջ ընտանիքի համար: Այցելեք վերամշակման բեռնատարին, խաղացեք և հաղթեք մրցանակներ: Ցուցադրությունը սկսվում է ժամը 2: 30-ին: Փաթեթավորեք կեսօրյա նախաճաշ, բերեք Ձեր ընտանիքը և դարձեք էկո-հերոս:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք (818) 548-3916 կամ այցելեք GlendaleRecycle.com

Комментарии


bottom of page