Մատչելի բնակարանների և բաժին 8-ի խարդախությունԳլենդելի Քաղաքապետարան 613 Իսթ Բրոդվեյ փողոց 

Հեռախոսահամար 818-548-4844